Фирма ПАВИТАЛ ООД е създадена през 2006 г. с предмет на дейност – производство и търговия на вибропресовани бетонови изделия. За периода от създаването си до днес фирмата се утвърди като един от най-големите и водещи производители в Пловдивска област. Името ни е символ на качество на произвежданата продукция и лоялност и коректност към клиентите ни. Производствената ни база е изградена в с. Стряма в един район със Завода за бетонови елементи. Освен в с. Стряма имаме изградена складова база и в гр. Пловдив, кв. Тракия до пожарната.

Бетоновите изделия се произвеждат на модерна двупластова напълно автоматизирана и компютъризирана поточна линия Поятос Р70 – испанско производство, работеща по европейска технология и произвеждаща изделия отговарящи на изискванията на европейските норми и стандарти както следва:

БДС EN 1338:2005 за бетонови павета
БДС EN 1339:2005 за бетонови плочки
БДС EN 1340:2005 за бетонови бордюри, които са хармонизирани и задължителни и у нас.

За да гарантираме дългосрочното качество на нашите изделия, работим с материали с доказано и постоянно качество от утвърдени производители и доставчици.
Постоянното качество на нашата продукция постигаме и чрез осигуряване на работа с нисък водоциментов фактор, качествени и с постоянно контролирано количество материали, както и двупластово вибриране, което ни дава възможност за разнообразно оцветяване на повърхностната структура.