ПАВАЖ
Полагането на бетонова настилка препоръчваме да се извършва по метода “сух монтаж”. По този начин лесно се изравняват допустимите отклонения в дебелината на изделията. Най-често, а и най-изгодно е използването на пясък с едрина на зърното 0-5 мм. Нанася се с дебелина 4-6 см върху предварително подготвена здрава трамбована основа. След полагане и двукратно фугиране е желателно настилката да се вибрира с виброплоча с гумен накрайник. Този метод осигурява водопропускливост и изключва събирането на дъждовна вода. За още по добро отводняване е необходимо да се даде напречен наклон от минимум 1,5 %.