БЛОКЧЕТА ЗА ЗИДАРИЯ
Бетонови тухли с голяма якост и гладкост.

ТУХЛА ОГРАДНА

Размер, cm
Дебелина, cm
Тегло, kg
Брой в кв.м
Брой в палет
Тегло на палет, kg

.

20 х 50
15
17
10
48
816

ТУХЛА ПРОТИВОПОЖАРНА

Размер, cm
Дебелина, cm
Тегло, kg
Брой в кв.м
Брой в палет
Тегло на палет, kg

.
.

25 х 50
25
33
10
36
1188