БОРДЮРИ
Бетонните бордюри са предназначени да ограничават и оформят настилките на улици, пътища, площадки, пешеходни пътеки и градински алеи. С монтажа на уличен бордюр се цели да се ограничи настилката, както и да се поемат вертикалните сили от същата и я преобразуват в хоризонтални. Височината на бордюра трябва да е такова,че да се постигне добро фиксиране. Бордюрите се монтират върху дренажен неармиран бетонов фундамент. С цел осигуряване на термичните разширения е необходимо оставянето на фуги.

СТАНДАРТЕН УЛИЧЕН БОРДЮР

БОРДЮР – 50

Размер, cm
Тегло, kg
Брой в кв.м
Брой в палет
Тегло на палет, kg

.

50 / 25 / 15
40

36
1440

БОРДЮР – 100

Размер, cm
Тегло, kg
Брой в кв.м
Брой в палет
Тегло на палет, kg

.

100 / 25 / 15
80

12
972

ГРАДИНСКИ БОРДЮР

Размер, cm
Тегло, kg
Брой в кв.м
Брой в палет
Тегло на палет, kg

8 / 16 / 50
13

100
1300