Бордюри

Бетонните бордюри са предназначени да ограничават и оформят настилките на улици, пътища, площадки, пешеходни пътеки и градински алеи. С монтажа на уличен бордюр се цели да се ограничи настилката, както и да се поемат вертикалните сили от същата и я преобразуват в хоризонтални. Височината на бордюра трябва да е такова,че да се постигне добро фиксиране. Бордюрите се монтират върху дренажен неармиран бетонов фундамент. С цел осигуряване на термичните разширения е необходимо оставянето на фуги.

Стандартен уличен бордюр

Бордюр - 50

Размер, cm 50 / 25 / 15
Тегло, kg 40
Брой в кв.м
Брой в палет 36
Тегло на палет, kg 1440

Бордюр - 100

Размер, cm 100 / 25 / 15
Тегло, kg 80
Брой в кв.м
Брой в палет 12
Тегло на палет, kg 960

ГРАДИНСКИ БОРДЮР

Размер, cm 8 / 16 / 50
Тегло, kg 13
Брой в кв.м
Брой в палет 100
Тегло на палет, kg 1300